Đề xuất triển khai giao thức Bitcoin trong nhân Linux

Việc triển khai một giao thức đáng tin cậy cho mạng phi tập trung thông qua nhân Linux được đề xuất trong bài viết này.

Giao thức được đề xuất thiết lập giao tiếp ngang hàng an toàn giữa các nút trong mạng phi tập trung. Đồng thời thiết lập và duy trì sự đồng thuận giữa tất cả các nút trong mạng liên quan đến trạng thái của nó. Một kế hoạch có tên là Proof-of-work được sử dụng để xác định trạng thái thực sự của mạng phi tập trung. Dữ liệu xác định trạng thái của mạng được lưu giữ trong một sổ cái phân tán có tên là Blockchain. Chuỗi khối là một chuỗi các khối giao dịch (cấu trúc dữ liệu chứa dữ liệu của một số giao dịch). Các khối này được liên kết với nhau bằng cách làm cho tính hợp lệ của một khối đơn lẻ phụ thuộc vào hàm băm của chính nó và khối được tạo trước đó. Khi blockchain tăng lên, bảo mật sẽ mạnh mẽ hơn. Tại thời điểm viết bài này, không có cách nào để thỏa hiệp blockchain một cách hiệu quả.

1. GIỚI THIỆU

1.1 Mạng Linux

Mạng Linux qua Internet cũng giống như quả táo các hệ điều hành khác. Người dùng Linux dựa trên cùng một giao thức được sử dụng bởi người dùng Internet trên toàn thế giới. Các giao thức này được dựa vào cho những gì đã trở thành phương tiện liên lạc phổ biến, như SMTP cho e-mail, HTTP được sử dụng cho các trang web và SIP được sử dụng bởi các dịch vụ VOIP (Giao thức Thoại qua Internet). Các giao thức này được sử dụng hàng ngày và là công cụ chính trong quá trình kinh doanh trong thế giới chính thống. Do sự phức tạp cơ bản, các dịch vụ này yêu cầu mọi người và doanh nghiệp sử dụng chúng phải phụ thuộc vào bên thứ ba để cung cấp phương tiện sử dụng chúng qua Internet. Đôi khi dựa vào nhà cung cấp Internet của họ để cung cấp quyền truy cập vào một số giao thức Internet khác.

1.2 Xác định vấn đề

Kiểu phụ thuộc vào bên thứ ba này đối với các dịch vụ qua Internet đã mang lại cho Internet một kiến trúc dường như tập trung. Nơi mọi người phụ thuộc vào nhà cung cấp thay vì truy cập tài nguyên trực tiếp từ môi trường. Trong trường hợp này, môi trường là Internet. Các hệ thống tập trung hiệu quả, có thể mở rộng và khả thi, nhưng đi kèm với sự phụ thuộc vào việc mọi người phải trung thực khi bị cám dỗ bởi khả năng thu được lợi nhuận khổng lồ thông qua sự không trung thực. Ngoài ra, chúng cung cấp một điểm truy cập trung tâm cho dữ liệu nhạy cảm được lưu trữ trên mạng, khiến cho một cuộc tấn công thành công duy nhất đủ mạnh để làm tê liệt toàn bộ mạng. Bởi vì những hạn chế này, các hệ thống tập trung đi kèm với rủi ro cao và đã được chứng minh là một điểm thất bại trong xã hội của chúng ta vì những lý do được đề cập ở đây.

2. GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT

2.1 Giao thức Bitcoin

Vào tháng 10 năm 2008, Satoshi Nakamoto đã phát hành một bài báo giải thích về một loại tiền kỹ thuật số có tên là Bitcoin. Cùng với mô tả về loại tiền kỹ thuật số, ông cũng giải thích về một giao thức cho một mạng phi tập trung an toàn ổn định, nơi có thể thiết lập thành công sự đồng thuận giữa các nút. Đồng tiền bitcoin là một thử nghiệm đã thử triển khai giao thức mạng phi tập trung. Đến nay Bitcoin đã thành công trong nhiều lĩnh vực mà các hệ thống tài chính tập trung hiện tại đã thất bại. Bất kỳ điểm yếu nào được tiết lộ trong giao thức Bitcoin sẽ là kết quả của những thách thức ứng dụng mới. Trong lĩnh vực tài chính phức tạp và đòi hỏi khắt khe, Bitcoin đã cho thấy rằng nó có thể xử lý nhiều vấn đề khác trong thế giới thực mà chúng ta gặp phải trên Internet ngày nay. Tận dụng Bitcoin như một nền tảng phát triển phi tập trung bên trong nhân Linux sẽ cho phép triển khai phi tập trung, đáng tin cậy, an toàn hơn đối với các giao thức Internet phổ biến nhất được sử dụng hiện nay. Các giao thức có thể được tích hợp vào trung tâm của hệ điều hành bằng công nghệ phi tập trung. Cách tiếp cận này sẽ giải phóng người dùng Internet khỏi sự phụ thuộc vào bên thứ ba để truy cập các dịch vụ như SMTP, VOIP, DNS và các dịch vụ dựa trên Internet khác. Kết quả là các dịch vụ dựa trên Internet sẽ được phân cấp, quản lý ít tốn kém hơn và các chính sách dịch vụ của họ dễ tiếp cận hơn đối với ảnh hưởng của người dùng.